Wegenbelasting.net

Bereken gratis uw wegenbelasting tarief

Wegenbelasting Zuid-Holland

wegenbelasting provincie Zuid-Holland

In Zuid-Holland betaal je meer dan gemiddeld aan wegenbelasting. In de bovenstaande grafiek zijn de jaarlijkse kosten weergegeven voor het jaar 2021. Dit voor een personenauto van 1.200 kg met een benzinemotor.

De hoogte van de wegenbelasting hangt af van het gewicht, de brandstof, het soort voertuig en de provincie waarin je woont. De verschillen per provincie zijn groot. De goedkoopste provincie is Noord-Holland en de duurste is Groningen.

Kort samengevat: In Zuid-Holland betaal je meer dan gemiddeld aan wegenbelasting dan in andere provincies. Sinds 2011 is het bedrag met +/- 5% gestegen. Dat is relatief weinig vergeleken met andere provincies.

Jaarlijkse stijging van de wegenbelasting

In 2011 was Zuid-Holland de duurste provincie van Nederland als het gaat om de hoogte van de wegenbelasting. In de periode 2011 tot 2021 is de wegenbelasting in Zeeland in totaal met 5% verhoogd voor benzinemotoren en met 10% voor dieselmotoren. Inmiddels is Zuid-Holland "ingehaald" door Groningen. In 2016 en 2017 vonden dalingen plaats van de wegenbelasting. In de onderstaande grafiek is het verloop van de hoogte van de wegenbelasting voor Zuid-Holland weergegeven.

wegenbelasting verloop provincie Zuid-Holland

Invloed gewicht op hoogte wegenbelasting

Een zwaardere personenauto wordt meer belast dan een lichte auto. Daarnaast is een Diesel in verhouding met Benzine duurder naarmate de auto zwaarder wordt. Zie ook de onderstaande grafiek over 2021 waarin duidelijk te zien is dat de Diesel-lijn sterker stijgt dan de Benzine-lijn. Op de Y-as staan de kosten per jaar. Deze grafiek gaat over Zuid-Holland en is vergelijkbaar met de andere provincies.

Stijging diesel en benzine

Wanneer je echter een "vervuilende diesel" hebt, betaal je een fijnstoftoeslag en loopt de lijn steiler. Zie meer over deze "roettax" hier.
Voor schone auto's en plug-in hybrides geldt het halftarief.

Waar wordt het in Zuid-Holland aan uitgegeven?

Een 1-op-1 koppeling tussen de inkomsten van de motorrijtuigenbelasting en de uitgaven van de provincie zijn niet te maken. In principe wordt de belasting gebruikt voor het aanleggen en onderhouden van wegen. Rondom de bereikbaarheid van de provincie Zuid-Holland lopen verschillende projecten:
  • N222 Verdubbeling Veilingroute N466 - Langebroekweg
  • Ontwikkeling buscorridor Noordwijk - Schiphol
  • N207 Corridor: Vredenburghlaan - Bentwoudlaan
  • N207 Buscorridor: Alphen aan den Rijn - Schiphol
  • en nog veel meer..
Een compleet overzicht van de werkzaamheden staat op de site van zuid-holland.nl.