Wegenbelasting.net

Bereken gratis uw wegenbelasting tarief

Wegenbelasting factsheet 2021

Via kenteken berekenen


Handmatig berekenen

Wijzigingen in wegenbelasting per 2021

In 2021 zijn er slechts een aantal wijzigingen doorgevoerd op de wegenbelasting. In het onderstaande staan de wijzigingen nader beschreven.

Verhoging wegenbelasting personenvoertuigen

In 2021 is de wegenbelasting van een gewone auto verhoogd. Er heeft een inflatiecorrectie plaatsgevonden van 1,6% op de wegenbelasting en de roettoeslag. Daarnaast kunnen de provinciën de proviciale opcenten hebben verhoogd. Bekijk met de kentekencheck wat dit voor u betekent.
Het bedrag dat u moet betalen aan wegenbelasting bestaat uit twee delen namelijk een rijksdeel en een provinciaal deel. Het rijksdeel wordt (meestal) jaarlijks gecorrigeerd met de inflatie. Het provinciale deel wordt bepaald door uw provincie waarbij de overheid een maximum bepaald.

Voor een auto welke rijdt op benzine, 1.360 kg weegt in de provincie Noord-Holland betekent dat in 2021 740 euro p.j. aan wegenbelasting moet worden betaald en dat ongeveer 266 euro (36%) het rijksdeel betreft en 474 euro (64%) het provinciale deel.

Provinciale opcenten

Ongeveer de helft van de provincies verhoogd het provinciale deel van de wegenbelasting en in de onderstaande tabel zijn de tarieven van de laatste jaren weergegeven. Het zogenoemde opcenten gebeurt op basis van de hoofdsom (per gewichtsklasse) die in 1994 is vastgesteld.

Link naar overzicht opcenten volgens het cbs
Link naar overzicht hoofdsom 1994 - wet op motorrijtuigenbelasting.

Fiscale stimulering van volelektrische auto's

Het kabinet blijft het volledig elektrisch rijden tot en met 2025 stimuleren en daarom zijn deze auto's volledige vrijgesteld van de wegenbelasting (en BPM).

Factsheets voorgaande jaren

Factsheet 2020
Factsheet 2019
Factsheet 2018
Factsheet 2017
Factsheet 2016
Factsheet 2015
Factsheet 2014