Wegenbelasting.net

Bereken gratis uw wegenbelasting tarief

Wegenbelasting factsheet 2018

Via kenteken berekenen


Handmatig berekenen

Wijzigingen in wegenbelasting per 2018

In 2018 zijn er slechts een aantal wijzigingen doorgevoerd op de wegenbelasting. In het onderstaande staan de wijzigingen nader beschreven.

Verhoging wegenbelasting personenvoertuigen

In 2018 is de wegenbelasting van een gewone auto met 0,8% verhoogd. Bekijk met de kentekencheck wat dit voor u betekent. Het bedrag dat u moet betalen aan wegenbelasting bestaat uit twee delen namelijk een rijksdeel en een provinciaal deel. Het rijksdeel wordt (meestal) jaarlijks gecorrigeerd met de inflatie. Het provinciale deel wordt bepaald door uw provincie waarbij de overheid een maximum bepaald.

Voor een auto welke rijdt op benzine, 1.360 kg weegt in de provincie Noord-Holland betekent dat in 724 euro p.j. aan wegenbelasting moet worden betaald en dat ongeveer 260 euro (36%) het rijksdeel betreft en 464 euro (64%) het provinciale deel.

Provinciale opcenten

Ongeveer de helft van de provincies verhoogd het provinciale deel van de wegenbelasting en in de onderstaande tabel zijn de tarieven van de laatste jaren weergegeven. Het zogenoemde opcenten gebeurt op basis van de hoofdsom (per gewichtsklasse) die in 1994 is vastgesteld.

Link naar overzicht opcenten volgens het cbs
Link naar overzicht hoofdsom 1994 - wet op motorrijtuigenbelasting.

Fiscale stimulering van volelektrische auto's

Het kabinet blijft het volledig elektrisch rijden tot en met 2020 stimuleren en daarom zijn deze auto's volledige vrijgesteld van de wegenbelasting.

Kilocorrectie voor hybride auto's komt te vervallen

Vanaf 2017 gaat de berekening van de mrb over het volledige gewicht van het voertuig inclusief accu. Eigenaren van plug-in hybride auto's tot en met 2020 profiteren van het halftarief van de mrb.

Vrijstelling oldtimers

Voor alle voertuigen van 40 jaar of ouder geldt een vrijstelling voor de wegenbelasting. Voor personen- en bestelauto's die op benzine rijden, motoren, kampeerauto's en auto's die 3500 kg of zwaarder zijn is er een overgangsregeling. Zij betalen een kwarttarief van de wegenbelasting mits ze voldoen aan een verplichte stallingsverplichting in de maanden januari, februari en december. Voor auto's geldt er een maximum van 120 euro. Deze wijziging is reeds in 2014 doorgevoerd.