Wegenbelasting.net

Bereken gratis uw wegenbelasting tarief

Wegenbelasting factsheet 2015

Via kenteken berekenen


Handmatig berekenen

Wijzigingen in wegenbelasting per 2015

Sinds 1 januari 2015 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd op de wegenbelasting waardoor u in elk geval minimaal 0,9 % meer moet betalen dan vorig jaar. Buiten deze verhoging van inflatiecorrectie zijn er wellicht voor u nog meer wijzigingen doorgevoerd. In het onderstaande staan de wijzigingen nader beschreven.

Verhoging wegenbelasting

Het bedrag dat u moet betalen aan wegenbelasting bestaat uit twee delen namelijk een rijksdeel en een provinciaal deel. Het rijksdeel wordt (meestal) jaarlijks gecorrigeerd met de inflatie. Het provinciale deel wordt bepaald door uw provincie waarbij de overheid een maximum bepaald.

Voor een auto welke rijdt op benzine, 1.360 kg weegt in de provincie Noord-Holland betekent dat in 2015 724 euro p.j. aan wegenbelasting moet worden betaald en dat ongeveer 260 euro (36%) het rijksdeel betreft en 464 euro (64%) het provinciale deel.

Inflatiecorrectie rijksdeel wegenbelasting

Het rijksdeel van de wegenbelasting wordt in 2015 verhoogd met 0,9%.

Provinciale opcenten

Ongeveer de helft van de provincies verhoogd het provinciale deel van de wegenbelasting en in de onderstaande tabel zijn de tarieven van de laatste jaren weergegeven. Het zogenoemde opcenten gebeurt op basis van de hoofdsom (per gewichtsklasse) die in 1994 is vastgesteld.

Link naar overzicht opcenten volgens het cbs
Link naar overzicht hoofdsom 1994 - wet op motorrijtuigenbelasting.

Vrijstelling oldtimers aangepast

Voor alle voertuigen van 40 jaar of ouder geldt een vrijstelling voor de wegenbelasting. Voor personen- en bestelauto’s die op benzine rijden, motoren, kampeerauto's en auto's die 3500 kg of zwaarder zijn is er een overgangsregeling. Zij betalen een kwarttarief van de wegenbelasting mits ze voldoen aan een verplichte stallingsverplichting in de maanden januari, februari en december. Voor auto's geldt er een maximum van 120 euro. Deze wijziging is reeds in 2014 doorgevoerd.

Nul-tarief zeer zuinige auto's vervallen

Het nul-tarief voor zeer zuinige auto's is per 1 januari 2014 komen te vervallen. Met een zeer zuinige auto wordt een auto bedoeld met een CO2-uitstoot van maximaal 95 g/km (diesel) of maximaal 110 g/km (benzine). Voor deze type auto's moet de volledige wegenbelasting worden betaald.
Voor (deels-) elektrische auto's met een CO2-uitstoot van maximaal 50 g/km blijft de vrijstelling van kracht tot 2015.
Voor hybride auto's geldt dezelfde regeling als vorig jaar namelijk dat er 125 kg in mindering gebracht op het gewicht van de auto voor de berekening van de wegenbelasting.