Wegenbelasting.net

Bereken gratis uw wegenbelasting tarief

Wegenbelasting Noord-holland

wegenbelasting provincie Noord-holland

Noord-holland is de goedkoopste provincie wat betreft de wegenbelasting. In de bovenstaande grafiek zijn de jaarlijkse kosten weergegeven voor het jaar 2021. Dit voor een personenauto van 1.200 kg met een benzinemotor.

De hoogte van de wegenbelasting hangt af van het gewicht, de brandstof, het soort voertuig en de provincie waarin je woont. De verschillen per provincie zijn groot. De goedkoopste provincie is Noord-Holland en de duurste is Groningen.

Kort samengevat: Noord-holland is de goedkoopste provincie wat betreft de wegenbelasting. Sinds 2011 is het bedrag met +/- 8% gestegen voor benzinemotoren en 11% voor dieselmotoren.

Jaarlijkse stijging van de wegenbelasting

In 2011 was in de provincie Noord-holland ook al de goedkoopste provincie. Zuid-holland staat bovenaan als duurste provincie. In de periode 2011 tot 2021 is de wegenbelasting in Noord-holland in totaal met 8% verhoogd voor benzinemotoren en met 11% voor dieselmotoren. In 2017 vond de enige (landelijke) daling plaats van de wegenbelasting. In de onderstaande grafiek is het verloop van de hoogte van de wegenbelasting voor Noord-holland weergegeven.

wegenbelasting verloop provincie Noord-holland

Invloed gewicht op hoogte wegenbelasting

Een zwaardere personenauto wordt meer belast dan een lichte auto. Daarnaast is een Diesel in verhouding met Benzine duurder naarmate de auto zwaarder wordt. Zie ook de onderstaande grafiek over 2021 waarin duidelijk te zien is dat de Diesel-lijn sterker stijgt dan de Benzine-lijn. Op de Y-as staan de kosten per jaar. Deze grafiek gaat over Noord-holland en is vergelijkbaar met de andere provincies.

Stijging diesel en benzine

Wanneer je echter een "vervuilende diesel" hebt, betaal je een fijnstoftoeslag en loopt de lijn steiler. Zie meer over deze "roettax" hier.
Voor schone auto's en plug-in hybrides geldt het halftarief.

Waar wordt het in Noord-holland aan uitgegeven?

Een 1-op-1 koppeling tussen de inkomsten van de motorrijtuigenbelasting en de uitgaven van de provincie zijn niet te maken. In principe wordt de belasting gebruikt voor het aanleggen en onderhouden van wegen. Rondom de bereikbaarheid van de provincie Noord-holland lopen verschillende projecten:
  • A9 Aansluiting bij Heiloo
  • Centrale bediening bruggen en sluizen
  • (Nieuwe) Bennebroekerweg
  • A8-A9 Verbinding
  • en nog veel meer..
Een compleet overzicht van de werkzaamheden staat op de site van noord-holland.nl.