Wegenbelasting.net

Bereken gratis uw wegenbelasting tarief

Wegenbelasting Friesland

wegenbelasting provincie Friesland

Friesland valt in de middenmoot wat betreft de hoogte van wegenbelasting. In de bovenstaande grafiek zijn de jaarlijkse kosten weergegeven voor het jaar 2021. Dit voor een personenauto van 1.200 kg met een benzinemotor.

De hoogte van de wegenbelasting hangt af van het gewicht, de brandstof, het soort voertuig en de provincie waarin je woont. De verschillen per provincie zijn groot. De goedkoopste provincie is Noord-Holland en de duurste is Groningen.

Kort samengevat: De provincie Friesland valt in het midden als het gaat om de hoogte van de wegenbelasting, in vergelijking met andere provincies. Sinds 2011 is het bedrag met +/- 9% gestegen.

Jaarlijkse stijging van de wegenbelasting

Friesland valt in de middenmoot als het gaat om de hoogte van de wegenbelasting. In 2011 viel Friesland ook in de middenmoot en stond Zuid-holland bovenaan. In de periode 2011 tot 2021 is de wegenbelasting in Friesland in totaal met 9% verhoogd voor benzinemotoren en met 12% voor dieselmotoren. Dat is relatief weinig in vergelijking met de andere provincies. In 2016 vond een sterke verlaging van de belasting plaats en dat is uniek in vergelijking met andere provincies. In 2017 vond ook een (landelijke) kleine daling plaats en in 2021 juist weer een sterke stijging. In de onderstaande grafiek is het verloop van de hoogte van de wegenbelasting voor Friesland weergegeven.

wegenbelasting verloop provincie Friesland

Invloed gewicht op hoogte wegenbelasting

Een zwaardere personenauto wordt meer belast dan een lichte auto. Daarnaast is een Diesel in verhouding met Benzine duurder naarmate de auto zwaarder wordt. Zie ook de onderstaande grafiek over 2021 waarin duidelijk te zien is dat de Diesel-lijn sterker stijgt dan de Benzine-lijn. Op de Y-as staan de kosten per jaar. Deze grafiek gaat over Friesland en is vergelijkbaar met de andere provincies.

Stijging diesel en benzine

Wanneer je echter een "vervuilende diesel" hebt, betaal je een fijnstoftoeslag en loopt de lijn steiler. Zie meer over deze "roettax" hier.
Voor schone auto's en plug-in hybrides geldt het halftarief.

Waar wordt het in Friesland aan uitgegeven?

Een 1-op-1 koppeling tussen de inkomsten van de motorrijtuigenbelasting en de uitgaven van de provincie zijn niet te maken. In principe wordt de belasting gebruikt voor het aanleggen en onderhouden van wegen. Rondom de bereikbaarheid in de provincie Friesland lopen verschillende projecten:
  • Onderhoudswerkzaamheden N351
  • Een nieuwe brug voor Baard
  • Een verdubbeling van de N381
  • en nog veel meer..
Een compleet overzicht van de werkzaamheden staat op de site van de fryslan.frl.