Wegenbelasting.net

Bereken gratis uw wegenbelasting tarief

Wegenbelasting Brabant

wegenbelasting provincie Brabant

Brabant behoort tot een van de goedkoopste provincies wat betreft de wegenbelasting. In de bovenstaande grafiek zijn de jaarlijkse kosten weergegeven voor het jaar 2021. Dit voor een personenauto van 1.200 kg met een benzinemotor.

De hoogte van de wegenbelasting hangt af van het gewicht, de brandstof, het soort voertuig en de provincie waarin je woont. De verschillen per provincie zijn groot. De goedkoopste provincie is Noord-Holland en de duurste is Groningen.

Kort samengevat: In Brabant betaal je gemiddeld minder wegenbelasting dan in andere provincies. Sinds 2011 is het bedrag met +/- 11% gestegen voor benzinemotoren en 12% voor dieselmotoren.

Jaarlijkse stijging van de wegenbelasting

In 2011 was in de provincie Brabant de hoogte van de belasting gemiddeld. Zuid-holland staat bovenaan als duurste provincie. In de periode 2011 tot 2021 is de wegenbelasting in Brabant in totaal met 11% verhoogd voor benzinemotoren en met 13% voor dieselmotoren. In 2017 vond de enige (landelijke) daling plaats van de wegenbelasting. In de onderstaande grafiek is het verloop van de hoogte van de wegenbelasting voor Brabant weergegeven.

wegenbelasting verloop provincie Brabant

Invloed gewicht op hoogte wegenbelasting

Een zwaardere personenauto wordt meer belast dan een lichte auto. Daarnaast is een Diesel in verhouding met Benzine duurder naarmate de auto zwaarder wordt. Zie ook de onderstaande grafiek over 2021 waarin duidelijk te zien is dat de Diesel-lijn sterker stijgt dan de Benzine-lijn. Op de Y-as staan de kosten per jaar. Deze grafiek gaat over Brabant en is vergelijkbaar met de andere provincies.

Stijging diesel en benzine

Wanneer je echter een "vervuilende diesel" hebt, betaal je een fijnstoftoeslag en loopt de lijn steiler. Zie meer over deze "roettax" hier.
Voor schone auto's en plug-in hybrides geldt het halftarief.

Waar wordt het in Brabant aan uitgegeven?

Een 1-op-1 koppeling tussen de inkomsten van de motorrijtuigenbelasting en de uitgaven van de provincie zijn niet te maken. In principe wordt de belasting gebruikt voor het aanleggen en onderhouden van wegen. Rondom de bereikbaarheid van de provincie Brabant lopen verschillende projecten:
  • Knooppunt Hooipolder
  • N65: reconstructie Rijksweg tussen Haaren en Vught
  • N260 randweg Baarle
  • N264 Uden-Haps en Sint Hubert
  • en nog veel meer..
Een compleet overzicht van de werkzaamheden staat op de site van brabant.nl .